Bu eylem, sendikanın tüm yurt genelinde gerçekleştirdiği bir etkinlikti.  Bursa il temsilcisi M.Fatih Bütün, eğitimcilerle birlikte düzenlediği basın açıklamasında şu sözleri dile getirdi:

Başlangıç olarak, menfur saldırılar sonucunda yaşamını yitiren değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Son zamanlarda Türkiye genelinde öğretmenlere yönelik artan şiddet olayları endişe verici bir noktaya ulaşmıştır. Eğitim çalışanlarının maruz kaldığı fiziksel ve sözlü saldırılar, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları tehlikeleri açıkça ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yılın verilerine göre, Türkiye genelinde öğretmenlere yönelik şiddet vakalarında %20'lik bir artış yaşanmıştır. Bu istatistikler, sorunun ciddiyetini ve aciliyetini vurgulamaktadır.Öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları, görev yerlerinde ya şiddet mağduru olmakta ya da hayatlarını kaybetmektedirler. Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının can güvenliği büyük bir tehdit altındadır. Fiziksel şiddetin neden olduğu darp, dayak, yaralama hatta ölüm gibi sonuçlara maruz kalmaları, alınması gereken somut önlemlerin aciliyetini göstermektedir.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet, aslında geleceğimize açılan bir tehdittir! Eğitim, toplumun en temel yapı taşlarından biridir ve bu yapıyı sağlam tutmak, öğretmenlerin güvenli bir ortamda çalışmasına bağlıdır. Ancak, son zamanlarda artan şiddet olayları, eğitim çalışanlarının mesleklerini güvenle icra etmelerini engellemekte ve eğitim ortamını olumsuz etkilemektedir. Eğitim çalışanları, toplumun geleceği için kritik bir rol oynamaktadır.Onların şiddete maruz kalması sadece bireysel zararla sınırlı kalmaz, aynı zamanda toplumun genel refahını da olumsuz etkiler. Bu sebeple, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını şiddetle kınıyor ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz

Eğitim kurumlarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması son derece önemlidir. Öğretmenler, toplumun geleceğini şekillendiren kritik aktörlerdir. Onların şiddete maruz kalmasını durdurmak ve eğitim ortamlarını daha güvenli hale getirmek hepimizin sorumluluğudur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), devlet kurumları, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri ve toplumun diğer kesimleri, iş birliği yaparak eğitim ortamlarını güvenli hale getirmek için etkili adımlar atmaları gerekmektedir.

Maarif Çalışanları Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması ve korunması, huzurlu ve güvenli bir öğretim ortamının temin edilmesi, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı ve etkili yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını yetkililerden talep ediyoruz. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) derhal öğrenci disiplin yönetmeliklerini güncellemeli ve her okula güvenlik görevlisi atanmasını sağlamalıdır. Ayrıca, eğitim çalışanlarına yönelik itibar suikastlerine ve statü kaybına karşı önleyici adımlar atılmalıdır