Artan enflasyon ve geçim sıkıntısı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre kamu alacaklarında uygulanan faiz oranı arttırıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde değişikliğe gidildi.

Şuanda kamu alacaklarına yönelik uygulanan yüzde 2,5'luk faiz oranı yayımlanan karar ile birlikte yüzde 3,5'e yükseltildi

Asgari Ücret 2024 Zam Oranı merak edilirken Erdoğan son dakika zam mesajları Asgari Ücret 2024 Zam Oranı merak edilirken Erdoğan son dakika zam mesajları

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan  'Tahsilat Genel Tebliği' kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesince, yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı da yıllık yüzde 36'ya yükseltildiği açıklandı