İnegöl'de koca dehşeti! Eşini bıçaklayıp kaçtı İnegöl'de koca dehşeti! Eşini bıçaklayıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl, Yenişehir ve Kestel ilçelerinin kesiştiği, tarım arazileriyle kaplı verimli bir bölge olan Sungurpaşa ile Soğuksu köyleri arasındaki ovada "İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi" tabelası dikkat çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bursa İl Müdürlüğü, 22 Nisan tarihinde internet sitesinde yer alan duyuruyla bu projeye onay verdiğini açıkladı.

Bölge üzerinde yapılan planlamalar, yerel belediyelerin dışında tutularak doğrudan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte. Bu durum, yerel yönetimlerin ve meclislerin fonksiyonları üzerinde soru işaretleri oluşturuyor. Proje, eski Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır tarafından eleştirildi. Tanır, projenin amacının rant olduğunu savunarak, "tarım arazilerinin tahrip edileceğini, çevre kirliliğinin artacağını ve trafik sorunlarının yaşanacağını" belirtti.

Önder Tanır ayrıca, bölgedeki tarım arazilerinin değerinin son iki yılda 20 kat arttığını, dönüm başına 50 bin TL olan fiyatların 1 milyon TL’ye çıktığını ifade etti.

Bakanlık ise bu süreçteki kamulaştırma ve imar planlamalarıyla ilgili detayları açıkladı:

Bursa ili, Kestel ilçesi, Soğuksu ve Seymen Mahalleleri sınırları içerisinde kalan,  TOKİ  ve  hazine  taşınmazların  bulunduğu  alanda  11.10.2017  tarih  ve  4650  sayılı Başbakanlık  Makam  Olur'unca  TOKİ  adına  kamulaştırılma  işlemlerinin  başlanılan,  kamulaştırma sahasında TOKİ tarafından sanayi amaçlı imar planlarının yapılması ve akabinde imar uygulamasının yapılması, mahsuplaşmanın gerçekleştirilmesi ile kamulaştırmaya konu taşınmazların S.S İleri Teknoloji Sanayi Toplu Yapı Kooperatifine devri hususlarında TOKİ ile ilgili Kooperatif arasında 29.11.2017 tarihli protokolün imzalandığı, TOKİ tarafından ülke ekonomisine katkı sağlayacak, organize sanayi alanlarının geliştirilmesine yönelik hedef doğrultusunda Bursa İli, Kestel İlçesi, Soğuksu ve Seymen Mahalleleri (1127 parsel ve çevresi) Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı  Değişikliği,  1/5000  Ölçekli  Nazım  İmar  Planı  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulduğu, Bursa  İli,  Kestel  İlçesi,  Soğuksu  ve  Seymen  Mahallerinde  (1127  parsel  ve  çevresi)  TOKİ tarafından hazırlanan "Sanayi ve Depolama Alanı" amaçlı Bursa İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H 22 plan paftası ve Plan  Değişikliği Gerekçe Raporu) ile "Sanayi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  "E=1.00 ve Yençok= serbest" yapılaşma koşullu Sanayi Alanı amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi'nin 97 (ğ)  ve 102 maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 9. Maddesi hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylanarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapıldığı ve askıya  çıkarılmak  üzere  dağıtımı  yapılan  1/100.000 ölçekli   Çevre   Düzeni   Planı   Değişikliği,   1/5000   ölçekli   Nazım   ve   1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planlarının,  tekrar  incelenerek  değerlendirilmesi  için  ilan-askı  sürecinin bu aşamada kesilmesine ihtiyaç duyulduğundan askı sürecinin sonlandırılması hususu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği, gerekli inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve plan değişikliği gerekçe raporu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (ÇDP-161033278) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama (NİP-161033016) (UİP-161033017) raporlarının  yeniden  askıya  çıkarılması  uygun  görülmüş  olduğu Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 18.04.2024 tarih ve 9283549 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup    22.04.2024 tarihinde İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan http://www.csb.gov.tr/iller/bursa web  adresinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Kaynak: Haber Merkezi