Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. Ramazan ayı hayır, iyilik, lütuf, bağış, ihsân, yardımlaşma ve Cehennem’den kurtulma ayıdır. Bu bakımdan Ramazan’da Müslümanlar aç insanların halinden anlamalı, özellikle aylardır Gazze’deki kardeşlerimiz aç ve susuz büyük bir mücadele verirken iftar sofralarımız daha mütevazı olmalı, israftan sakınmalıdır.

 Allah (C.C.) bu zamanda bizlere büyük nimetler verdi. Peygamber Efendimizin evinde bazen iki ay yemek pişmezdi. Su ile hurma yerlerdi. Suffe ehlinden bazı sahabeler sadece bir hurmayla iftarını açar aynı hurmayla sahur yaparlardı.

GAZZE’DE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ YİYECEK EKMEK İÇECEK SU BULAMIYOR

Şu an Gazze’deki kardeşlerimiz de Siyonistlerin ambargosu neticesinde içecek su, yiyecek ekmek bulamıyorlar. Çok sayıda Müslüman kardeşimiz açlık nedeniyle şehit oldu.  Bugün bizler bol çeşitli yemek sofraları hazırlayıp bir kısmını yiyor bir kısmını ise çöpe atıyor. Müslümanlar olarak bu Ramazan her zamankinden daha fazla israfa dikkat etmeliyiz.

BOŞA AKITILAN BİR DAMLA SUYA MİLYONLARCA İNSAN MUHTAÇ

Günümüzde yeme içmeden, giyim kuşama kadar israf, had safhalara ulaştı. Hatta zamanımızı bile çoğu kez boşa harcıyoruz. Gazze’de, Afrika’da binlerce insan açlıktan ölürken, diğer tarafta ülkemizde ve Batı’da milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Aç gözlülükle alınıp sonra yenmeyip dökülen yemekler, boşa akıtılan su israfın birer göstergesi…   Hâlbuki çöpe atılan bir parça ekmeğe, dökülen bir tabak yemeğe, boşa akıtılan bir damla suya milyonlarca insanın muhtaç olduğunu unutuyoruz. Her zaman israftan kaçınmalıyız ama mübarek Ramazan ayı münasebetiyle israf konusunda daha dikkatli olmalı Gazze’de aç yatan çocukları düşünerek en ufak bir israftan kaçınmalıyız.  

ALLAH (CC) MÜSRİFLERİ SEVMEZ

Sefer kökünden gelen İsraf; “Herhangi bir konuda aşırıya gitme, haddi aşma, mal ve imkanları gereğinden fazla harcama, gereksiz ve aşırı tüketme, meşru sınırların ötesine geçme, helal olmayan şeyleri yeme, helal olan şeylerden normalin üzerinde yeme” gibi anlamlara gelmektedir. İsraf edene “Müsrif” denir.

Peki, Allah’ın (CC) kesin bir şekilde haram kıldığı israf hakkında Kur’an-ı Kerimde ne buyuruyor ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) israf hakkındaki hadisleri neler?

İsraf kelimesi Kuran-ı Kerim’de birçok Ayet-i Kerime’de geçmekte ve birçok ayeti kerimede de işaret edilmektedir.

-Allah (CC) Kur’an-ı Kerim’de mealen, “Ey Âdem oğulları! Her mescid huzurunda ziynetinizi tutunun ve yiyin, için de israf etmeyin, çünkü o müsrifleri sevmez” (Araf/31)

-Diğer bir Ayet-i Kerime’de Allah (CC) mealen şöyle buyuruyor: “Çardaklı ve çardaksız bağları inşa eden Allah'tır. Tatları çeşitli ekin ve hurmaları, zeytin ve narı birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman ürününden yiyin, devşirildiği ve biçildiği gün hakkını verin; israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez.”(Enam/141)

Hasan Kılıç Hocaefendi Fatih Camii'nden dualarla uğurlandı Hasan Kılıç Hocaefendi Fatih Camii'nden dualarla uğurlandı

AKRABAYA, YOKSULA VE YOLDA LAKMIŞ YOLCUYA HAKLARINI VER, FAKAT SAÇIP SAVURMA

-Allah (CC) başka bir Ayet-i Kerime’de ise mealen, “Akrabaya, yoksula ve yolda lakmış yolcuya haklarını ver, Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.” (İsrâ Suresi/26/27) buyurarak malını saçıp savuranları şeytanın kardeşleri olarak niteliyor.

Yine Allah (CC) İsra Süresi 29. Ayet-i Kerime’de “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın” buyuruyor. Allah (CC) israfı da cimriliği de yasaklamış ve ikisi arasında orta yol takip edilmesini emretmiştir.

KİBİRSİZ VE İSRAF ETMEDEN YİYİNİZ

-Peygamber Efendimiz de israf konusunda birçok hadis-i şerifte uyararak, (S.A.V); “Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz” (Tirmizî) buyurarak israfın yasaklandığını bildiriyor… 

ABDEST ALIRKEN BİLE SUYU İSRAF ETMEK YASAKLANMIŞTIR

-Yine Rasulullah’ın (S.A.V) hayatından örnek teşkil eden şu olay, İslam’ın israf konusunda ne denli titiz olduğunu ortaya koymaktadır: “Bir defasında Hazreti Peygamber Sa’d’a uğradı. Sa’d bu esnada abdest alıyordu. Rasulullah, onun suyu aşırı kullandığını görünce “Bu israf nedir?” diye sordu. Sa’d da, abdestte de israf olur mu? dediğinde,  Peygamber de: “Evet hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile”, şeklinde cevap verdi.

542 TON BUĞDAY İSRAF EDİLİYOR

Gazze’de kardeşlerimiz bir kuru ekmek bulamayıp otları yolup yerken, Afrika’da binlerce insan açlıktan ölürken Türkiye’deki araştırmalara göre yaklaşık 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Yani ortalama 542 ton buğday israf ediliyor. Günde bir ekmek bulup yiyemeyen insanları düşündüğümüzde israfın vebalini de boyutlarını da anlıyoruz.

GİYİM-KUŞAMDA İSRAF

İnsanın giyim-kuşamı malî imkânlarıyla ilintilidir. Hz. Peygamber (S.A.V) varlıklı kimsenin, gurur ve gösterişten uzak kalmak koşuluyla, kendisine verilen nimetlerin belirtisini üzerinde hissettirmesinin Allah’ın (CC) hoşuna gideceğine işaret etmiştir. Ayrıca huzuruna pejmürde kıyafetle gelen varlıklı birini, “Allah (CC), kulunun üzerinde nimetin görülmesinden hoşnutluk duyar” buyurmak suretiyle uyarmıştır. 

İNSANLAR GİYECEK ELBİSE BULAMAZKEN DOLAPLAR DOLUSU ELBİSE İSRAFTIR

Varlığı yerinde olan kişinin temiz ve güzel giyinmesi, sahip olduğu nimetin kadrini yerine getirmesi gerekir. Fakat buradaki ölçüyü de kaçırmamak lüks ve gösteriş yönünden israfa düşmemek gerekir. Eskimemiş ya da yırtılmamış elbisesi olmasına rağmen, modası geçti düşüncesiyle atmak; yine insanlar giyecek elbise bulamazken kimi insanların dolaplar dolusu elbisesinin olması da israftır.

“ASRA YEMİN EDERİM Kİ İNSAN ZİYAN İÇİNDEDİR...” 

İnsan için en değerli mefhumlardan birisi muhakkak zamandır. Allah (CC) bizler için yarattığı zamanı da israf etmemek gerekir. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan ilim, servet ve diğer birçok değer, zaman içinde elde edilebilmektedir. Zamanı, gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem dünyada hem de ahirette huzuru yakalayacaklardır. Kur’an-ı Kerim’de, “Asra yemin ederim ki insan ziyan içindedir...” (Asr, 103/1-2) buyurularak zamanın öneminin Allah tarafından vurgulanması önemli bir husustur. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) de; “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerinden habersizdirler. Bunlar sağlık ve boş zamandır” buyurmak suretiyle, zamanın ve sağlığın önemine dikkat çekmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V) yine bir başka Hadis-i Şerif’de; “Bir insanın Allah’ın verdiği ömür nimetini pervasız ve sorumsuzca tüketmesinden daha üzücü ne olabilir?” buyurarak zamanın boşa geçirilmesinin çok büyük kayıplara neden olacağını bildirmiştir. Yine atalarımızın zamanın kıymetini bildirdikleri, “vakit nakittir” sözü de yine zamanın önemine vurgu yapar. Görüldüğü gibi insana helal kılınan yiyecek- içecek, giyecek ve zaman gibi nimetler israf edilmek suretiyle haram hale gelebilmektedir.

Bu mübarek ayı da zaman bakımından çok iyi değerlendirmeli, haramlardan sakınarak bolca ibadet ve tefekkür etmeli, Gazze’deki ve diğer İslam coğrafyasında zulüm gören Müslümanlar için fiili ve kavli dua etmeliyiz.

Editör: Süper Kanal TV