Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına dair Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre, Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya oranla yüzde 1,35 artış gösterdi. Geçen yılın aralık ayına kıyasla ise yüzde 49,61, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 57,25 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 51,04'lük bir artış kaydedildi.

Sürücüleri sevindirecek haber: Benzine indirim geldi.. Sürücüleri sevindirecek haber: Benzine indirim geldi..

Sanayinin iki ana sektörü incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,78, imalatta ise yüzde 57,3'lük bir artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimine bakıldığında ise ara malında yüzde 49,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,19, dayanıksız tüketim malında yüzde 61,27, enerjide yüzde 43,75 ve sermaye malında yüzde 65,49'luk artışlar dikkat çekti.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,79, imalatta ise yüzde 1,33 artış kaydedildi. Bu dönemde ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 1,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,39, sermaye malında yüzde 1,3 artış gösterirken, enerjide yüzde 6,91'lik bir azalış yaşandı.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 9 alt sektörde düşüş, 16 alt sektörde ise artış gözlendi. Ana metaller, kağıt ve kağıt ürünleri ile kok ve rafine petrol ürünleri endekslerinin en az arttığı sektörler oldu. Tütün ürünleri, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler ile Başka Yerde Sınıflandırılmamış (BYS) makine ve ekipmanlar ise en fazla artan alt sektörler olarak sıralandı.

Aylık bazda ise 5 alt sektörde düşüş, 20 alt sektörde artış kaydedildi. Kok ve rafine petrol ürünleri ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork endekslerinde azalış yaşanırken, tütün ürünleri, basım ve kayıt hizmetleri ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde artış dikkat çekti.