Akdeniz sallandı! Akdeniz sallandı!

YSKAK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik itirazları oybirliğiyle reddetti. YSK, yayımladığı gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk seçildiği tarih 10 Ağustos 2014 olup, 26. Dönem TBMM seçimi ise 1 Kasım 2015 tarihinde yapıldığından, anılan Cumhurbaşkanı seçimi TBMM seçimiyle birlikte yapılmayıp, münferiden yapılmış bir seçimdir. Buna karşın 27. Dönem TBMM seçimi ise Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte aynı gün, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Anayasanın 101'inci ve 6271 sayılı Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre cumhurbaşkanının görev süresi birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecektir. Bir başka deyişle birlikte yapılan ilk seçim 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimdir. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceğinden ve 'birlikte yapılan ilk seçim' tarihi 24 Haziran 2018 olduğundan, birinci dönem beş yıllık görev süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır. Bu durumda yukarıda belirtilen nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmesi gerekmiştir."

Editör: Süper Kanal TV