Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye’de artan suç oranlarından İnegöl’ün de payını aldığını belirten Cayıklı, ekonomik, sosyal ve kültürel olumsuzlukların suç oranlarını silsile halinde tetiklediğini belirtti. Cayıklı aynı zamanda uyuşturucu kullanımının artmasıyla birlikte diğer bütün suçların işlenme oranlarının da arttığını ifade etti.
Seçkin Cayıklı’nın açıklaması şu şekilde;
HIRSIZLIK OLAYLARININ ARTMASININ BİRÇOK EKONOMİK VE SOSYAL NEDENİ VARİ
“Et tekraru ahsen velev kane yüzseksen ‘180 kerede olsa tekrar güzeldir’  Sözümüzün ne kadar yerinde olduğunu ifade etmek istiyorum ve hemen ardından da Milli Görüş’ün temel sloganı olan “önce ahlak ve maneviyat”sözünü tekrar ediyor ve değil yüz seksen kere yüz seksen gün yüz seksen yıl da olsa kıyamete kadar söyleyeceğiz diyoruz. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki her türlü suç oranının arttığı ülkemizde, ilçemizde payına düşeni  alıyor. Bu basın açıklamamızda maalesef giderek artmakta olan hırsızlık suçunu ve suçu işleyenlerin yaş oranının giderek düşmesi konusunu gündeme almak istedik.  Kan kaybetmekte olan ahlaki ve manevi değerlerimiz bu suçun birinci derecede beslendiği noktadır. Hemen ardından tüm ülkemizde olduğu gibi İnegöl’ümüzde de ekonomik sıkıntılar ve gelece kaygısı suç unsurunu artıran diğer bir sebeptir.  Mevcut iktidarın ve hali hazırdaki ittifakları destekleyerek öğünerek savundukları İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmenin yansıması 6284 sayılı yasa ile bozulan aile yapımızda en etkili sebeplerden biridir.  Diğer bir sebep ise eğitim ve öğretim sisteminin gerçek manada milli olmamasıdır. Yine her alanın olmazsa olmazı adalet kavramının içinin boşaltılması, tedbirlerin yeteri derecede alınmaması, cezaların caydırıcı olmaması da etken sebeplerdendir.”
UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTTIKÇA SUÇLAR DA ARTIYOR
“İnegölümüz’de uyuşturucu madde kullanımın artması, diğer suçları da tetikleyerek hırsızlık suçunun işlenmesine zemin oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımının genç yaşlara kadar inmesi aynı oranda hırsızlık suçununda genç yaşlara düşmesinin sebeplerindendir.”
AHLAK VE MANEVİYATA SARILMALIYIZ
“Sayabileciğimiz tüm bu gerekçelerden sonra çözüm noktasında ne yapılmalı onu da çok kısa bir özetle sunmuş olalım. Madde madde ifade ettiğimiz bu sebeplerin hepsinin tam tersini yaparsanız bu suçun ve birçok suçun ortadan kalkmasına sebep olabilirsiniz. Yani ahlak ve maneviyata sarılmalıyız, ekonomiyi düzeltip işsizliği ortadan kaldırıp istihdamı arttırmalıyız. Kanunlarımızı ve eğitim öğretim sistemizi milli ve manevi değerlerimize uygun yapmalıyız, aile yapımızı güçlendirici plan ve programlara önem vermeliyiz, televizyon programlarının toplumumuzun yapısına uygun olmasına özen göstermeliyiz.  Bu manevi mevsimin yaşanacağı zaman olan Ramazan ayının gelmesi bütün bu yanlışlıkların düzeltilmesi adına bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirenlerden olmak ümidi ile tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerifi mübarek olsun diyoruz.”