Çalışanları yakından ilgilendiren ‘Ayrımcılık Tazminatı’ konusunda bilinmediği sanılan bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. İşverenin ayrımcılık yapması durumunda çalışanın tazminat alma hakkı doğuyor. Bu arada İngiltere’de yaşanan bir vakada Whatsapp grubundan atılan bir işçi mahkemeye giderek rekor düzeyde tazminat elde etti. İşçi kendisine ayrımcılık yapıldığını ve bu yüzden mahkemeye başvurduğunu söyledi. Peki Türkiye’de bu durum nasıl işler? Ayrımcılığa maruz kalan çalışanın hakları nelerdir? Avukat Cansen Erdoğan konuyla ilgili ayrıntılara değinerek bilinmeyen noktaları açıkladı.

ÖZEL HAYATA SAYGI GÖSTERİLMİYOR

Teknolojinin her alana yayılmasının çok sayıda sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Avukat Cansen Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:"Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi, beraberinde pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Üstelik teknolojinin gelişme hızına mevcut yasaların ve hukuki düzenlemelerin de yetişemiyor olması, çıkan sorunlara karşı uygulanacak ceza ve yaptırımların da ne olacağı sorusunu cevapsız bırakıyor. Ülkemizde genellikle yöneticiler, birimlerinde görevli personeli- çalışanı gruba üye yapmakta, grupta resmi işler yanında gündelik, kişisel paylaşımlar yapılmaktadır.

Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Maalesef mesai saati sınırlaması da olmadığı için sürekli mesaj gelebilmekte, kişinin özel hayatının ve bulunduğu ortamın dikkate alınması mümkün olamamaktadır. Bu uygulamanın doğurduğu sıkıntılardan biridir mesela. Haber konusu olayda işçi, dahil olduğu Whatsapp grubundan isteği dışında çıkartılmıştır. Yurdumuzdaki kanuni düzenlemelere bakıldığında iş kanununda bahsedilen bir ‘Ayrımcılık Tazminatı’ müessesini görüyoruz." dedi.

Olayda işçi hastalandığı için Whatsapp grubundan çıkarılmıştır. Hastalık hali, tercihe bağlı bir durum değildir. Geçici ve zaruri bir durumdan kaynaklanan bir işe gelememe halidir. İşçi işten çıkarılmamış- çıkmamış, hastalık sebebiyle izin almıştır. Hal böyleyken işçinin sanki işten kovulmuşçasına- atılmışçasına iş ilişkilerinin sürdürüldüğü Whatsapp grubundan çıkarılması, itibar zedeleyici bir durumdur ve bir fesih sebebi gibi düşünülebilir. Ayrımcılık tazminatı, işverenin eşit davranma yükümlülüğünün ihlali durumunda işçiye dört aya kadar ücreti tutarında verilebilecek olan tazminattır. İşçi ayrımcılık tazminatından başka yoksun kaldığı diğer haklarını da talep edebilir." ifadelerini kullandı.

“HENÜZ BİR DÜZENLEME YOK”

Türk hukukunda dijital uygulamalarla ilgili bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Avukat Cansen Erdoğan,  "Tabi burada özellikle belirtmek istiyorum ki Whatsapp ve sair dijital uygulamalarla ilgili hukukumuzda ayrı bir düzenleme yoktur. Keza bir gruba girmek- grupta kalmak gibi bir zorunluluk, iş kanununda düzenlenmemiştir. Dolayısıyla bu açıdan da bakıldığında da işverenin grup kurma zorunluluğu olmadığı gibi, işçiyi o gruba alması ya da çıkarması halinde de herhangi bir hukuki yükümlülüğü de olmamalıdır. Nitekim bu konuda da ne iş kanununda, ne borçlar kanununda ne de ceza kanununda net- spesifik bir düzenleme- yaptırım bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

4 MAAŞ TAZMİNAT VERİLİYOR

Ayrımcılık Tazminatı hakkında bilinmediği sanılan ayrıntılara değinen Avukat Cansen Erdoğan, "İşverenin ayrımcılık yapması dediğimiz olay, işverenin haklı nedenler olmadığı sürece işçilerine farklı muamelede bulunması, haksız ayrımlar yapması, kişiye özgü keyfi uygulamalar yapması durumudur. İşverenin eşit davranma borcu 4857 sayılı İş Kanunu madde 5 düzenlemesinde yer almıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Eşit davranma ilkesi başlıklı 5. Maddesinin ilgili kısımları şöyledir; “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz”