Saadet Partisi, büyük bir sorun haline dönüşen emeklilik sistemi ile ilgili yeni bir düzenleme talep etti. Geçen yıl getirilen EYT İle 1999 sonrası SGK girişi olanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi verildi.

TBMM BÜROSU

Geçtiğimiz yıl genel seçim öncesi toplumda oluşan büyük bir talebi dikkate alarak Erken Yaşta Emeklilik için düzenleme yapılması 1999 sonrası sigorta girişi olanların mağduriyetine sebep oldu. 1999 Eylül ayını referans alan sistemde, bir gün sonra SGK kaydı olanlar emeklilik hakkından yararlanamadı. Bu ise büyük mağduriyetlere sebep olmaya başladı.

ARIKAN İMZAYI ATTI, TEKLİF KOMİSYONDA

Saadet Partisi ise bu sorunu çözmek için harekete geçti. 1999 ile 2008 yılları arasındaki SGK kanuna tabi olanlar için kademeli emeklilik sisteminin devreye alınmasını istedi. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan imzasıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi verilerek mağduriyetin giderilmesi için harekete geçildi. ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ başlığı ile verilen kanun teklifi TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Teklif önce komisyonda ele alınacak, sonrasında ise eğer ‘onay’ alırsa TBMM Genel Kuruluna gelerek oylanacak.

KANUN GEREKÇESİNDE ADALETSİZLİK OLDUĞU VURGULANDI

Komisyona ulaşan kanun teklifinin gerekçesinde ise “Türkiye'de emekli maaşlarının yetersizliği ciddi bir sorundur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜÎK) verilerine göre, 2023 itibarıyla emekli maaşları, artan yaşam maliyetlerine yetişememiştir. 2022 ve 2023 yıllarındaki yüksek enflasyon, emeklilerin satın alma gücünü olumsuz etkilemiştir. Birçok emekli, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanmaktadır. Türk emeklilik sistemi, özellikle 2024 yılında daha büyük bir krizle karşı karşıyadır. Memur, esnaf, çiftçi ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizlikler, genel maaş yetersizlikleri ve adaletsiz gelir dağılımı, toplumun daha geniş sorunlarını yansıtmaktadır. 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan EYT düzenlemesinin yetersiz ve dar kapsamlı uygulanması ve tüm emekliler için adil bir gelir sağlanamaması kabul edilemez. Özellikle 08 Eylül 1999 sonrası işe girenlerin de yaş geçiş şartının daha esnek hale getirilmesi, emekli aylıklardaki farklılıkların azaltılması, adil ve sosyal devlet ilkelerinin bir gerekliliğidir” ifadeleri kullanıldı.

9 BİN GÜN VE 45 YAŞ İLE EMEKLİLİK

Biri yürütme olmak üzere dört maddesi olan kanun teklifinde söz konusu 1999 ile 2008 yılları arasında mağdur olanlara ilişkin düzenleme şu madde ile talep edildi: “8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar 45 yaşını doldurmuş ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olması şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.”

Saadet, mağduriyete el attı

Resmi Gazete'de yayımlandı Kritik kurumlarda atamalar yapıldı Resmi Gazete'de yayımlandı Kritik kurumlarda atamalar yapıldı