Regaip Kandili anlam ve önemi, Üç ayların ilk kandilinde gündeme geldi. Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayının dördüncü gününe denk gelen Regaip Kandili bu yıl 26 Ocak akşamı idrak edilecek. Regaip kelimesi 'bol sevap ve mükâfat, faziletli amel' anlamına gelirken Regaip Kandili anlam ve önemi araştırılıyor. İşte, Regaib Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir? sorularının yanıtı...

REGAİP KANDİLİ NEDİR?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanılmaktadır.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Peki, Regaip Kandili gecesi ne olmuştur, niçin kutlanır? İşte, Regaib Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili detaylı bilgiler

REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir. Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edildiği Regaib kandili ahirete yatırım günü olarak görülmektedir.

REGAİB KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ
İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.
Ayet-i kerîmede buyrulur:
"(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)
Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.
Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Rasûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"-Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur.
Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."
Meali: "Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!" duâsı okunacakdır.
Sonra secde edilip secdede yetmiş kere Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"  Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."

TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen hafriyat kamyonu çok sayıda araca çarptı: 6 ölü, 3 yaralı TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen hafriyat kamyonu çok sayıda araca çarptı: 6 ölü, 3 yaralı

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere
Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."
Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunacak.
Tekrar secde edip yine yetmiş kere
Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"
Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir." duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak -celle ve alâ- Hazretleri'nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.