11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Okulların açılmasına 2 gün kala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Alınan kararlara göre tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak.

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre bu ortak sınavlar hariç okullardaki tüm yazılı sınavlar, çoktan seçmeli yerine yazılı yoklamayla uygulanacak. Okullarda ortak sınavlar dışında yapılacak uygulama sınavları hariç değerlendirmeler 'yazılı yoklama' şeklinde olacak. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin performansı, 'süreç odaklı' değerlendirilecek.

Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için 450 milyon TL kaynak aktarıldı Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için 450 milyon TL kaynak aktarıldı

Bu düzenlemeyle birlikte liselerdeki sınavlarda, sadece çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler yerine, açık uçlu sorular da yer alacak. Ayrıca, Türk dili ve edebiyatı dersi sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

Bu düzenlemenin, öğrencilerin bilgiyi ezberlemekten ziyade, bilgiyi anlama ve kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu düzenlemenin, okulların sınav odaklı olmaktan çıkıp, eğitim odaklı bir hale gelmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Düzenleme, bazı eğitimciler tarafından olumlu, bazıları tarafından ise olumsuz karşılandı. Olumlu karşılayan eğitimciler, düzenlemenin öğrencilerin bilgiyi anlama ve kullanma becerilerini geliştirmeye yardımcı olacağını, olumsuz karşılayan eğitimciler ise düzenlemenin öğrencilerin sınav kaygısını artırabileceğini ve sınav başarısını düşürebileceğini savunuyor.