SGK, memur olarak çalışanlara yeni bir imkân sağlayarak, hizmet borçlanmaları sayesinde sigortalılık başlangıç tarihlerini erkene alabileceklerini duyurdu. Bu değişiklik SGK genelgesi ile resmiyet kazandı. Bu konuyu daha iyi anlamak için önceki durumu kısaca hatırlayalım. SGK’nın yaptığı değişikliği daha iyi kavrayalım.

2008 yılının Ekim ayından sonra memur olarak (4/C) ilk kez sigortalı olanların, askerlik, yurtdışı, öğrencilik gibi dönemleri borçlanmaları durumunda, bu süreler sigortalılık başlangıç tarihlerini erkene almıyordu. Ayrıca 2008 yılının Ekim ayından sonra memur olarak sigortalı olan fakat bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandıklar kapsamında sigortalılığı bulunanların da, o tarihlerdeki hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini erkene almıyor ve bu süreleri emeklilik hesabında kullanamıyorlardı. Belirtelim ki; memurların hizmet borçlanması konusunda farklı tarihlerde, farklı uygulamalar mevcut.

Hürriyet gazetesinin Noyan Doğan imzalı haberine göre; SGK, 2008 yılının Ekim ayı öncesinde sigortalılığı olan, bu tarihten sonra memur olarak çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmalarına ilişkin yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenlemeyi de genelge şeklinde yayınladı. SGK’nın bu konuda değişiklik yapmasının iki sebebi var. Birincisi SGK genelgesinde şöyle diyor: “Kanunun bir maddesi ile verilen bir hakkın yine Kanunun başka bir maddesi ile yok sayılması ve borçlanma yapan sigortalılar aleyhine bir uygulamanın oluşması sonucunu doğuracaktır”

SİGORTA TARİHİ ERKENE ALINACAK

İşte bu gerekçelerle SGK, memurların hizmet borçlanmalarının sigorta başlangıç tarihlerini erkene alması konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, 2008 yılının Ekim ayından sonra ilk defa memur olarak sigortalı olmasına rağmen, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı bulunanların, sigortalılık başlangıç tarihlerinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli olacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında göz önüne alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar erkene alınacak.

Nazlı Ilıcak'a kötü haber! Yeniden cezaevine girdi Nazlı Ilıcak'a kötü haber! Yeniden cezaevine girdi

SGK, genelgesinde bu konuda bir noktaya da açıklık getirdi. Evet, 2008 yılının Ekim ayı öncesinde sigortalılığı olan, bu tarihten sonra memur olarak çalışanlara bu hak verildi ancak bu uygulama, tüm sigortalılık statüleri açısından ilk defa 2008 yılının Ekim ayı sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak.

Bu çalışanların, sigortalılık tarihinden önceki borçlanma süreleri başlangıç tarihini erkene almayacak. Yani, ilk sigortalı oldukları tarih 2008 yılının Ekim ayından sonra olan SSK, Bağ-Kur, özel sandık statüsünde çalışıp da memur olanlar, hizmet borçlanması yaptıklarında borçlandıkları süreler sigorta başlangıç tarihini erkene almayacak, emeklilikte dikkate alınmayacak.

İkinci sebep ise bu konuda Yargıtay’ın almış olduğu karar. Kararın özeti şu: Memur statüsünde çalışan, ancak 2010 yılında başka sigorta statüsünde olan bir sigortalı; borçlanma sürelerinin emeklilikte sayılmaması konusunda İzmir Hukuk Dairesi’nde dava açıyor. Hukuk süreci ile kafanızı fazla meşgul etmeyeyim. Mahkeme, borçlanılan sürelerin ilgili dönemlere mal edilemeyeceğine hükmedip, SGK lehine karar veriyor. Konu Yargıtay’a gidiyor ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozuyor, sigortalı lehine karar veriyor.