Bugün toplanan İnegöl Belediyesi mayıs ayı meclisinde, Saadet Partisi grubu adına Meclis  Üyesi Fatih Berber tarafından ek gündem maddesi teklifi sunuldu. Ulaşım ve trafik konusunda uzun vadeli ve büyük ölçekli planlamalar yapılması gerektiğini belirten Fatih Berber, özellikle Çamaşırlık Cami'nin bulunduğu alandaki trafik karmaşasına dikkat çekti.

Berber, “Bu önerimizin asıl amacı Çamaşırlık camiinin bulunduğu adanın etrafında tek yön trafikli bir sistem yapılarak trafiğin kesişmeden akışışının sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Berber tarafından sunulan gündem maddesi teklifinin detayları şu şekilde şu şeklide;

"İlçemizde trafik ve otopark sıkıntısı gün geçtikte artarak devam etmektedir. Bu duruma birçok faktör etken olmakla birlikte bir an önce ulaşım ve trafik konusuna uzun vadeli ve büyük ölçekli planlamalar yapılması temel hedefimiz olmalıdır."

"Uzun vadeli planlamaların yanında bazı noktalarda yapılacak lokasyon düzenlemelerle trafik sorunları bir nebze olsun azaltılabilecektir. Bu lokasyonlardan birisi de Kemalettin Sami Paşa Caddesi, İstiklal Caddesi ve Şebboy caddesinin kesişimindeki Çamaşırlık Camiinin bulunduğu alandır. Ekte sunulan 1 nolu haritada bu alanda mevcut durumda oluşan trafik akışının çakıştığı yerler gösterilmiştir. Haritadan da görüleceği üzere toplamda 7 farklı noktada kesişen trafik akışı olduğundan bu bölgede ciddi bir trafik karmaşası yaşanmaktadır."

Türk Mutfağı Haftası'nda ilk durak İnegöl Türk Mutfağı Haftası'nda ilk durak İnegöl

Ekran Görüntüsü 2024 05 07 180327

"Saadet Partisi olarak bu alanda yapılabilecek trafik uygulama önerimiz ekte sunulan 2 nolu haritada bulunmaktadır. Bu önerimizin asıl amacı Çamaşırlık camiinin bulunduğu adanın etrafında tek yön trafikli bir sistem yapılarak trafiğin kesişmeden akışının sağlanmasıdır."

"Yaptığımız bu öneri taslak niteliğinde olup belediyemizdeki uzman ekiple konunun görüşülüp detaylandırılması, detaylı uygulamanın o bölgedeki esnaf ve hane sahipleriyle istişare edilmesi ve nihayetinde yetkisel olarak UKOME uhdesinde ise gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir."

"Yukarıda sunduğumuz gerekçelerle Çamaşırlık Camii bölgesi trafik düzenlemesi ile ilgili talebimizin 07.05.2024 tarihli meclis toplantısında gündeme alınmasını, uygun görülmesi durumunda konunun detaylı çalışılması için Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na havale edilmesini Saadet Partisi Grubu adına arz ve talep ederiz."

Editör: Süper Kanal TV