Bakanlık tarafından verilen cevap ise şu şekilde.  Bursa Milletvekili Sayln Hasan ÖZTÜRK tarafından verilen “B«rsa'nfn İnegöl ifçesindeki doktor sayısının ve hastane knpasitesinin yetersiz olduğuna ifi@in” 7/2753 sıra sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabıdır:

Bursa İli İnegöl İlçesi birçok endüstriyel üretim sahasına sahip olup 294.485 kişilik nüfusu ile il olmaya hak eden ve günden güne büyüyen bir şehrimizdir. İnegöl Devlet Hastanesi uzak tarihlere randevu vermekle ve birçok hasta bu sebeple Bursa'ya gitmek zorunda kalmaktadır. İnegöl, hak ettiği sağlık yatırımını ve hizmetini alamamaktadır.

Şehirde mobilya ve tekstil üretimi öne çıkarken; bu ikili riskli sektörde çalışan işçilerimiz sıklıkla iş kazası yaşamakta; işbu kazalarda telafisi güç veya imkânsız zararlar meydana gelmekte ve erken müdahale edilemediği için kalıcı uzuv kayıplara yaşanmaktadır. Bu durumun başlıca sebeplerinden bir tanesi İnegöl'de “mikro el cerrahisi” alanında ihtisaslaşmış hekim olmamasıdır.

Bunun yanı sıra İnegö1'ün hava kalitesi bilhassa kış aylarında insan sağlığına tehdit eder boyuta varmakta ve bu durum başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığa sebep olmaktadır. Ne var ki İnegöl İlçemizde 2016 yılında açılan kemoterapi ünitesi, 2019 yılında kapatılmıştır.

Yeterli doktor sayısının olmadığı ve hastane kapasitelerinin düşük olduğu İnegöl İlçe Belediyemiz, İnegöl Belediyesi İmar Planı içerisinde, “Yeni İnegöl” adıyla bilinen Akhisar Maha1lesi'nde yer alan 456 Ada 1 parseldeki taşınmazı “Sağlık Tesisi” olarak uygulama imar planı içerisine almıştır.

Yukarıda anılan hususlara binaen;

Soru 1- Bursa İii İnegöl İlçesinde yer alan 456 Ada 1 parseldeki taşınmazın imar planındaki mevcut durumuna bakılarak “İnegö1'ümüze yeni bir Devle Hastanesi kazandırılması 2024 yılı planı içerisinde mevcut mudur? Bu yönde bir plan mevcut ise ilgili taşınmaz Sağlık Bakanlığı bünyesinde midir, taşınınaz Sağlık Bakanlığı bünyesindeyse ilgili planın başlangıç ve bitiş tarihi ne zamandır? Taşınmaz Sağlık Bakanlığı bünyeslnde değilse planlama, kamulaştırma, ihale ve inşa süreçlerine ne zaman başlanacaktır?

Soru 2- Eğer (1) numaralı soruda yer alan bir hastane planı mevcut ise işbu hastane “mikro el cerrahisi” ve “kemoterapi” servislerini içerecek midir?

Rıdvan Kocaağa 11 oda başkanıyla biraraya geldi Rıdvan Kocaağa 11 oda başkanıyla biraraya geldi

Soru 3- (1) ve (2) numarada yer alan işlemler boyunca İnegö1'ün acil bir sorunu olan “mikro el ceırahisi” ve “kemoterapi” alanlarında hekim ataması yapılacak ve teknik imkanlar sağlanarak işbu servisler hizmete alınacak mldır?

CEVAPLAR: 1-3.

Bursa il merkezine 45 km uzaklıkta yer alan İnegöl ilçesinin TÜİK 2022 verilerine göre nüfusu 294.485 kişidir. İlçede 2014 yapımı 370 yatak kapasiteli İnegöl Devlet Hastanesi AH rolünde hizmet etmektedir. İnegöl Devlet Hastanesinin 2022 yılı yatak doluluk orant %54 ve 2023 yılı ilk altı ay yatak doluluk oranı ise %60 olarak gerçekleşmiştir.

Ülke geneli tüm sağlık tesislerimizin sağlık personeli planlamasında olduğu gibi, Bursa il İnegöl îlçesindeki sağlık tesislerinin doktor ve sağlık personeli planlaması, sağlık hizmetinin sunumu açısından vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetine yol almayacak şekilde planlanmaktadır. Ayrıca olağanüstü halledin oluşması durumunda da mevcut sağlık hizmeti, sağlık personeli görevlendirilmesi yöntemiyle de desteklenmektedir.

Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.

TELEFONLA RANDEVU ALMAYA ÇALIŞTILAR ALAMADILAR

CHP Bursa Milletvekili Hasan ÖZTÜRK İnegöl İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Burada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlçe başkanı Zemci Şahin kendi telefonunda 182 sistemini arayarak randevu almaya çalıştı. Ancak ilçe başkanı randevu almadı. Bakanlığın verdiği cevap kimseyi memnun etmedi.