İnegöl Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nden söz konusu yasak dönem ile ilgili şu açıklamalar yapıldı;

Dünyaca ünlü plaj bu yıl da ücretsiz Dünyaca ünlü plaj bu yıl da ücretsiz

 "Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılması amacıyla, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan 5/1 ve 5/2 numaralı tebliğe göre iç sularımızda, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında Sazan, Yayın, Siraz, Kadife, Tatlısu Kefali(Akarsular hariç) ve diğer türlerin avcılığı, nakli ve satılması yasaktır.

Av yasağı süresince Amatör Balıkçılık kurallarını düzenleyen 5/2 Numaralı Tebliğ kurallarına aykırı olarak avcılık yapan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri kanununun 36. Maddesi gereğince İdari Para Cezası düzenlenmekte ve su ürünlerine el konulmaktadır. 

 Yapılan denetimler esnasında  balık avcılığı yapan kişinin bu faaliyetini ticari olarak yaptığı tespit edilirse;  1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 36. Maddesi gereğince İdari Para Cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulur. 

 Biz ve bizden sonraki neslin geleceği için, su ürünlerine en az bir kez üreme şansının verilmesi balık neslinin sürdürülebilirliğinin devamı için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, yasaklara azami riayet edilmesi, etmeyenlerin uyarılması son derece önemlidir. Balıkçılığımızın geleceği için, balık neslini yok etmeyelim, avlanma yasağına uyalım, uymayanları ikaz edelim. Bütün ikazlara rağmen yasaklara uymayanları Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine, en yakın Emniyet ve Jandarma birimlerine veya Belediye Zabıta Amirliklerine bildirilmesi önem arz etmektedir.

UNUTMAMALIYIZ Kİ; EN BÜYÜK DENETÇİ TÜKECİNİN KENDİSİDİR.."

Editör: Süper Kanal TV