Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti. Türkiye nüfusunda 2023 yılı yaşlı nüfus oranı yüzde 10,2'ye çıkarak rekor kırdı. İlk sayımın yapıldığı 1927'den bu yana yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı. Aynı zamanda nüfusu ilk sayımdan beri 6 kat artan Türkiye'de 2023 yılında nüfusun yüzde 26'sını oluşturan çocuk nüfusu, ilk istatistiklerin tutulduğu 1935'ten itibaren en düşük seviyeye geriledi.

YAŞLI ORANI ARTIYOR, ÇOCUK ORANI DÜŞÜYOR!

İşte yaşlandığımızın kanıtı veriler:

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı
 • Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı: 13 milyon 648 bin 270 kişi
 • 2023'teki nüfus: 85 milyon 372 bin 377
 • 2023'te, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2
 • 1935 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3,9 
 • 2023 sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun 8 milyon 722 bin 806'ya ulaşmasıyla Türkiye, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 'çok yaşlı nüfuslu ülke' statüsünde yer almaya başladı
 • Türkiye'de, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor
 • 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ü çocuk
 • Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocuk nüfusu, 1935'ten itibaren en düşük veri
 • Çocuk nüfus oranı ortalaması yüzde 18 olan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ile karşılaştırıldığında; çocuk nüfus oranı ortalaması yüzde 26 olan Türkiye'de, bu oranın 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörülüyor
 • 1935 yılında 21,2 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi
 • Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20 ile Sinop, en düşük olduğu il yüzde 3,5 ile Şırnak
 • En yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 44,4 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il yüzde 16,5 ile Tunceli 
 • Yıllık nüfus artış hızı 1935'te binde 21,1 iken 1950'de binde 21,7, 2000 yılında binde 18,3, 2018'de 14,7, 2022 yılında binde 7,1, 2023'te binde 1,1 oldu

Kaynak: Milli Gazete