2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ( OVP) ile ilgili olarak SGK Uzmanı Ali Tezel, programın içeriğini ve getireceği yeni " Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi"ni anlattı.

Tezel, yeni sistemin mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile benzerlikler taşıdığını açıkladı. Şu anki BES sistemi, çalışanların maaşlarından kesinti yaparak BES'e dahil edilmesine olanak tanıyor. Bu kesintilerle tasarruf edilen paralar yatırım amaçlı kullanılıyor.

Yeni sistem, kıdem tazminatı fonunu içeriyor ve bu fon 60 yaşına gelindiğinde kullanılabilecek. Mevcut sistemde ise bir yılın sonunda kıdem tazminatı alınabilirken, yeni sistemde bu hakkın ancak 60 yaşında emekli olunca kullanılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, yeni sistemde biriken fonun yarısı ev, araba gibi büyük harcamalar için bir defaya mahsus olarak kullanılabilecek. Geri kalan yarısı ise 60 yaşında emekli olunca alınabilecek.

Tüketici güven endeksi 71,5 oldu Tüketici güven endeksi 71,5 oldu

Yeni sistem, iş değişiklikleri durumunda da devam edebilecek. İşverenler her ay çalışanların maaşlarından belirli bir oranda kesinti yaparak fona ödeme yapacaklar. Ancak çalışanlar iş değiştirse bile biriken parayı emekli olmadan çekemeyecekler.

Ayrıca, yeni sistemde işten çıkış şartları da değişiyor. İşten çıkıldığında veya istifa edildiğinde kıdem tazminatı fonuna para ödemesi devam edecek ve bu sayede işveren tarafından yapılan her türlü işten çıkarmada da tazminat ödemesi olacak.

Tezel ayrıca, işverenlerin her ay çalışanların maaşlarından kesinti yaparak fona para yatırmak ve devletin de katkı sağlamak zorunda olduğunu belirtti. Bu sistemin amacının, devletin bütçe açığını kapatmak olduğunu vurguladı.

Son olarak, Tezel, OVP'de açıklanan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerin maaşlarının değişeceğini belirtti. Enflasyonun yüzde 65 olarak öngörüldüğü bu dönemde, memurların ve emeklilerin ocak ayında enflasyon farkları alacaklarını ve en düşük memur maaşının 40 bin TL, en düşük emekli maaşının ise 34 bin TL olması beklediğini ifade etti.