Gelir İaderesi’nin resmi nın internet sayfasında; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi” yayımlandı.

Buna göre; bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için; mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapılması, makbuz karşılığı olması, karşılıksız yapılması, sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmesi, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmesi gerektiği vurgulandı. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacağı dile getirildi. İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı - (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutar olarak tanımlandı.

Deprem yardımları dahil edildi

MÜSİAD Bursa’da Afrika İhracat Fırsatları konuşuldu MÜSİAD Bursa’da Afrika İhracat Fırsatları konuşuldu

Rehberde şu ifadelere yer verildi; "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı matrahın tespitinde indirilebilecektir. Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (“AFAD”) kurulmuştur. Başkanlık Genel Bütçe çerçevesindeki Kamu İdareleri arasında sayılmıştır. İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise beyan edilecek gelirin/kurum kazancının %5’ini aşmamak üzere yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir."Repberde; eğitim ve sağlık tesisleri ile ibadethaneler ve din eğitimi verilen tesislere ilişkin bağış ve yardımlara da açıklık getirildi. İlgili bölümde şöyle denildi: "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Genel bütçeli kamu idarelerine, Özel bütçeli kamu idarelerine, İl özel idarelerine, Belediyelere, Köylere, bu çerçevede bağış ve yardım yapılabilecektir. Tesislerin; İnşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için yukarıdaki kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile Mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların, tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir."

Editör: Süper Kanal TV