Saadet Partisi’nden “Huzur Mahallesi” Eleştirisi Saadet Partisi’nden “Huzur Mahallesi” Eleştirisi

Çelenk sunumu ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Zemci Şahin şunları söyledi. 

 ‘’Ulusun sevgisini her zaman dayanak noktası kabul ederek,hep beraber ileriye gideceğiz.Türkiye Cumhuriyeti mutlu,başarılı,ve muzaffer olacaktır.’’ TBMM’de Cumhuriyetin kabulünün ardından 29 Ekim 1923’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk  kürsüde meclise  böyle hitap etmişti.Ulu önderin bu sözleri söylemesinin ardından tam 100 yıl geçti.Tüm gerici saldırılara rağmen  dimdik ayakta kalan cumhuriyetimiz 100 yaşında.100.yıl dönümünü kutladığımız bugün, Cumhuriyet halkımızdan aldığı dayanak ve güç ile bizleri bugünlere getirdi.

Cumhuriyet her türlü egemen gücün halk üzerindeki mutlak hakimiyetini önleme fikrinden çıkmıştır. Özellikle 18. yüzyıl Avrupası’ndaki Fransız Devrimi’nden sonra cumhuriyet rejimi tüm dünyaya yayılmıştır. Kökeninde eşitlik,özgürlük,millet egemenliği olan cumhuriyet  en hümanist,en demokratik,en adil, en eşitlikci,sosyal bir yönetim şeklidir.Halka hem seçme, hem seçilme özgürlüğü verdiği gibi,diğer yönüyle de halka ülkeyi yönetenleri bir şekilde denetleme,gerektiğinde hukuken şikayetçi olma hakkı vermektedir.Son dönemlerinde meşrutiyetle yönetilen Osamanlı Devleti’nin halka yanlış uygulamaları cumhuriyetle son bulmuş, cumhuriyetin getirdikleri halkımız için büyük bir kazanç olmuştur.

 Atatürk cumhuriyeti ilan ederek Türk Halkı’nın müreffeh ve medeni yaşama kavuşmasına giden yoldaki en büyük kapıyı açmış,yaptıklarıyla Türk Halkı’na karanlıkta akan bir yıldız olmuştur. Tarihi olarak cumhuriyetin kuruluşu 19 Mayıs 1919 tarihinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlar.TBMM’ni açarak milleti egemen kılmak,halkın desteğiyle Anadolu’da şanlı Kurtuluş Savaşını başlatmak, gerici-hain-İngiliz işbirlikcilerinin ayaklanmalarını bastırmak gibi büyük mücadeleler aslında cumhuriyete giden yolun taşlarıydı.600 yıl sultanlıkla yönetilmiş Osmanlı Devleti’nin yerine  cumhuriyet ile yönetilen yeni bir devlet kurmak; ‘’ya istiklal ya ölüm’’ ilkesiyle başlayan milli mücadelenin en büyük başarısı olmuştur.Bu başarıda ki en büyük pay elbette ki Mustafa kemal Atatürk’e aittir.

Kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetle birlikte, Anadolu Halkı padışaha kul olmaktan çıkmış birey olmuştur.Tarlada çalışan köylüyle şehirde yaşayan tüccar yasalar önünda aynı haklara sahip olmuşlardır,eşitlenmişlerdir.Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilerek seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.Fırsat eşitliğiyle yoksul bir köylünün çocuğu tahsil görme, devletin herhangi bir kademesinde görev alma hakkına, hatta ülkeyi yönetme fırsatına sahip olmuştur.Doğru uygulamalarla temelinde özgürlük olan cumhuriyet insan tabiatına,insani haklara en uygun bir yönetim şekli olarak karşımıza çıkar.

         Toprağın altında yatan adı sanı bilinmeyen yüzbinlerin,kurulmasına kanıyla,canıyla güç verdiği bu cumhuriyeti yaşatmak boynumuzun borcudur.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının baş mimarı, ‘’benim en büyük eserim cumhuriyettir’’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere,silah arkadaşlarına, kurtuluş mücadelemizin tüm şehitlerine, rahmet ve şükranlarımızı sunuyoruz.Onların önünde saygıyla eğiliyoruz.Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun,nice 100. Yıllara,YAŞASIN CUMHURİYET.