CHP İnegöl ilçe başkanı Zemci Şahin  yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ülkemizde yıllarca belirli bir işte çalışıp emekli olan ortalama olarak,50 yaşın üstünde yaklaşık 15 milyon emekli vatandaşımız var. Emeklilerimizin büyük bir bölümü emekli maaşlarını az ve yetersiz buluyorlar. Son yıllarda ki zorlu ekonomik koşullar tüm kesimleri etkilediği gibi özellikle emeklilerimizi daha da etkilemektedir. kirada oturupta,  öğrenci okutan 7.500tl emekli maaşı alan emeklilerimiz ne yazık ki ülkemizin bir gerçeğidir. Emeklilerimizin yüzde 80-90’nı açlık sınırının altında emekli maaşı almaktadır. Emekli maaşı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi insan onuruna yakışır bir miktarda olmalıdır. Gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamlarına dayanarak yapılması planlanan yüzde 38-45 gibi artışlar hiçbir şekilde emeklilerimize merhem olmayacaktır. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için  açıklanan asgari ücretin altında olmamalıdır. Yani en düşük emekli maaşı en az 17 bin TL olmalıdır.

   Emekli olmanın, yaşlılık döneminin rahat ve huzurlu bir dönem olması gerektiği düşüncesiyle yola çıkan birçok emeklimiz maalesef ki  farklı bir tablo ile karşılaşıyor. Emekliler yıllarca çalışarak, üreterek, vergi vererek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış bireylerdir. Ancak bu değerli kesimin karşılaştığı sorunlar göz ardı edilmekte ve sessizce geçiştirilmektedir. Yıllar öncesi emekli maaşlarını incelediğimizde, asgari ücretin üstünde maaş alan emeklilerimiz AKP döneminde ne yazık ki asgari ücretin altında maaş almaya mahkum edilmişlerdir .Emeklilik sürecine giren bireyler insan gibi yaşayacak bir  maaşı AKP döneminde alamamıştır. Bir ömür boyu çalışmış olan insanlar, geçimlerini sağlamak için bu düşük maaşlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Pek çok emekli, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile güçlük çekmektedir. Ev kirası, faturalar, sağlık masrafları gibi temel giderlerle baş etmek zorlaşmaktadır. Emekli maaşlarının yükseltilmemesi, emeklilerin yaşam standartlarını düşürmekte ve ekonomik açıdan  iki yakası bir araya gelmemektedir. Ayrıca emeklilerin ek iş yapmadan geçinmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir. Düşük emekli maaşları, günlük giderlerin karşılanmasının yanı sıra tatmin edici bir yaşam düzeyini de asla sağlamamaktadır. Bu nedenle birçok emekli ek iş yapmak zorunda kalmaktadır. Ancak ek iş imkanlarının sınırlı olması ve yaşlanmanın getirdiği kısıtlar, sağlık sorunları göz önüne alındığında, emeklilerin bu şekilde geçimlerini sağlamaları oldukça zorlaşmaktadır. Bununla birlikte birçok sağlık sorunu olan emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimi de büyük sıkıntılarla doludur. Sağlık hizmetlerinin pahalı olması, sağlık sigortalarının kapsamının yetersiz olması ve uzun süre sıra beklemeleri gibi sorunlar emeklilerimize büyük sıkıntı çektirmektedir. Ayrıca emeklilerden alınan ilaç katkı payından, emekliler muaf tutulmalıdır. Tüm bu sorunlar karşısında emeklilerin adalet arayışı büyümektedir. Emeklilikte yaşanan adaletsizliklerin düzeltilmesi ve emeklilerin daha adil bir yaşam sürmeleri için hükümetin acil önlemler alması gerekmektedir. Emekliler yaşlılık döneminde hak ettikleri saygıyı, refahı hak görmek ve yaşamak istiyorlar. Onların geçmişte yapmış oldukları emek, ülkemiz acısından büyük bir değerdir. Onların değerliliklerini göz ardı etmemek, adaletli bir toplumun oluşturulmasında temel bir adımdır.

Kandil coşkusu camileri doldurdu Kandil coşkusu camileri doldurdu

  Sonuç olarak emeklilerin içinde bulundukları vahim şartlar AKP Hükümetinin acilen üzerinde durması ve çözüm bulması gereken önemli bir konudur. Düşük emekli maaşları, sağlık hizmetlerindeki sıkıntılar ve geçim sıkıntısı gibi sorunlar acilen çözüm bekliyor. Bu adaletsizliklere son vermek ve emeklilerimizin hak ettiği yaşam standardını bir nebze de olsa sağlamak için, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim talebimiz en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Onlara hak ettikleri yaşam koşullarını sağlamak için; hükümet sosyal devlet anlaşıyla, gerekli düzenlemeyi yapmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman olduğu gibi daima emeklilerimizin yanın olduk ve onların yanında olmaya, sorunlarını da dile getirmeye devam edeceğiz.