ürkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Araç Muayene hizmetlerinin özelleştirilmek kapsamına alınma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına aldı.

Resmi Gazete'de yayınlana haberde ise 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, karar verildi.

Vali Akkoyun yangında yaralananları ziyaret etti Vali Akkoyun yangında yaralananları ziyaret etti

ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KARARI YAYINLANDI

Özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilmesine, ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenmesine, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesini teminen, özelleştirme işlemlerinin 15/8/2027 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3’üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8’inci maddesi gereğince karar verildi.

MUAYENE İŞLEMLERİ BELLİ ZAMAN ARALIKLARIYLA YAPILIR 

Araç muayenesi, trafikteki motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belli zaman aralıklarında yapılır. Muayenenin bu zaman aralıklarında yaptırılması zorunludur. Ancak bazı özel durumlarda muayene zamanı gelmeden önce de özel muayene yapılır

Editör: Süper Kanal TV