Sevindik yaptığı açıklamada şunları söyledi. 8 Mart 1857’de ABD’de 40 bin dokuma işçisi kadınlar çalışma saatlerinin 16 saatten 10 saate indirilmesi, ücretlerin ve çalışma koşullarının düzeltilerek insan onuruna yakışır hale getirilmesi talebiyle grev başlatıyorlar. Polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve ardından çıkarılan yangında 129 kadın işçi can veriyor. İzleyen yıllarda 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisi, birçok aydın tarafından konferans ve toplantılarda dillendirilmesi, bu haklı öneri insanlık tarihinde unutulmaz yere taşınmıştır. Avusturya, Danimarka ve İsveç’te 1911 yılında bir milyon dan fazla kadın 8 Mart 1857 tarihindeki katledilen kadın işçileri gösterileri yapmış ve nihayet 1975 yılında Birleşmiş Milletler 8 Mart’ı Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kabul ve ilan etmiştir. Ülkemizde de 1921 yılından bugüne kadar zaman zaman yasaklansa da kadınlarımızın mücadelesiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaktadır.‘’Dünya yüzeyinde her şey kadının eseridir’’ diyen Atatürk’ün 1926 yılında Medeni Kanun’la aynı zamanda bir kadın devrimi gerçekleştirmiştir.Böylece; ailede, eğitimde, hukukta, istihdamda ve siyasette kadın – erkek eşitliği sağlanmıştır. Kadınlarımızın Cumhuriyetle eşit yurttaş olmuştur.Ülkemizin bugün getirdiği noktada kadınlarımızın hakları bir yana yaşamları tehdit altındadır. Kadın cinayetleri, tacize ve tecavüze uğrayan kız çocukları ve kadınların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca kadın istihdamının gerilediği, kayıt dışı kadın iş gücünün sömürüldüğü, eşitliğin sağlanamadığı ve kazanılmış hakların kaybedildiği görülmektedir. Çağdaş ve laik eğitimin ortadan kaldırılmasına çalışılırken, kız çocuklarının eğitim hakları ellerinden alınarak küçük yaşta, utanç verici çocuk gelin yapılarak çaresiz ve kaderci kadınlar oluşmaktadır. Başta insanca yaşam hakkı olmak üzere kadın – erkek eşitliğini sağlama mücadelemiz devam edecektir. Kadınlarımız asla orta çağ karanlığına teslim olmayacaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak ‘’Yeniden Atatürk Cumhuriyetinde’’ 8 Mart ‘’Eşitlik Bayramı’’ olarak kutlanacak bir gün olması dileğiyle tüm kadınlarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Vatandaşlar isyan etti ilgilenen yok Vatandaşlar isyan etti ilgilenen yok