Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumuna verdiği özel önem doğrultusunda aile politikalarının ve aileye dair sosyal hizmetlerin ulusal ölçekte ele alındığı bir platform oluşturması bakımından Aile Şûralarının önemli bir geleneği temsil ettiğini ifade ederek, son şûranın 2019 yılında “Aileye Değer, Türkiye’ye Değer” temasıyla toplandığını hatırlattı.

Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek şûrada, müzakere konularının 6 başlıkta toplandığını belirterek, “ ‘Nüfus ve Demografi: Yaşlanan Bir Dünyada Aileyi Yeniden Düşünmek’, ‘Çevre ve İklim: Muhtemel Krizler Karşısında Aile’, ‘Aile ve Hukuk: Kurumlar Arası İş birliği’, ‘Dijitalleşme Sürecinde Aile: Kriz mi, Fırsat mı?’, ‘Sosyal Kalkınma ve Aile: Sosyal Refahın Adil Paylaşımı’, ‘Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı: Aileyi Güçlendirmeye Yönelik Öneriler’ başlıklarında 200 aşkın katılımcıdan oluşan 6 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlarda iki gün boyunca yürütülecek görüşmelerin içeriği, daha sonra titizlikle değerlendirilerek aile ile ilgili bütüncül politikalarımıza yön verecek.” dedi.

Oluşturulan 6 komisyonda toplam 220 katılımcının müzakerelerinin, aile merkezli sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin bütünlüğünün güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

SGK, o kişilere tek seferlik 2 bin TL verecek: 5 yıl içinde almayan hakkını kaybedecek! SGK, o kişilere tek seferlik 2 bin TL verecek: 5 yıl içinde almayan hakkını kaybedecek!

“Hem şûra hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz 81 il çalıştayının ve saha araştırmasının sonuçları hem de 8’inci Aile Şûrası boyunca elde edilen tüm veriler 2024 yılında yayınlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’na güncel ve güvenilir bir kaynak olacak. Bu belgenin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların aile ve evlilik kurumu ile aile bireylerinin güçlenmesine yönelik takip edilecek stratejileri, hedefleri ve faaliyetleri içermesi planlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında ‘Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz’ diyerek toplumumuzun temeli olan ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanması için çalışmaya devam edeceğiz.”