Altında hava puslu: İslam Memiş çok net gram altın rakamı verdi Altında hava puslu: İslam Memiş çok net gram altın rakamı verdi

2023 yılında uygulanacak vergi oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “450.500 TL’nin” ibareleri “1.004.200 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “450.500 TL’yi” ibaresi “1.004.200 TL’yi” şeklinde değiştirildi.

Özel iletişim vergisinde, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır.

Katma değer vergisinde, “2022 yılı için 25.700 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2023 yılı için 57.300 TL” ibaresi eklenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) yeni oranlar da Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1300 cc motor hacminde yeni bir aracın vergisi, 2545 TL oldu.

Motorlu taşıtlar vergisinde otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler için belirlenen yeni oranlar şöyle:

Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları için belirlenen oranlar söyle:

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) vergilendirme tablosu

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye vergilendirileceklerin tablosu

Damga vergisinde, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranı 1/1/2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirasına çıkarıldı.