Mehmet Şevki Eygi
Mehmet Şevki Eygi
Müslümanların on ölümcül hatâ ve gafleti
banner266
Yazarın Makaleleri
Başımıza gelen belalar
Son asırda Müslümanların başına gelen büyük felaketlerin, musibetlerin, belaların eksik bir listesidir: 1.Hilafetin kaldırılması ve Ümmetin başsız kalması. 2.Ümmet birliğinin ve teşkilatının yıkılması. 3.İslam medreselerinin kapatılması....
Peygamber’e Tâbi Olmayan Helâk Olur
İSLAM'ın, biz Müslümanlara, bu arada bütün insanlara en temel emir ve öğütlerinden biri şudur: Allah size Peygamber (Salat ve selam olsun ona) göndermiştir. Allah'ın rızasını kazanıp kurtulmak ve ebedî mutluluğa kavuşmak...
Âhiret İnancı
Müslüman, âhirete inanır. Âhirete inanan, âhiret için hazırlık yapar. Âhireti düşünmeyen, âhirete hazırlanmayan kimse lafta Müslüman'dır. *** Dünya fanîdir, âhiret ebedîdir. *** Ölüm yok oluş, bitiş değil; bu fâni dünyadan,...
Salak!
(Mahut kişi, özür dilemeden önce yazılmıştır.) Kökeninin Dönme Sabataycı olma ihtimalinin büyük olduğunu bizzat kendisi itiraf eden bir profesör, Cennetmekan Kanunî Sultan Süleyman Han hakkında salak kelimesini kullanmış. Teessüf ediyorum…...
İstiyorum!
 1.Türkiye'min, uluslararası çok ciddî anketlerde dünyanın en adaletli, en güvenli, en faziletli ülkesi olmasını istiyorum. 2.Türkiye halkının dünyanın en mutlu halkı olmasını istiyorum. 3.Dünyanın en doğru, en iyi, en...
Asgarî ücretle geçinilir mi?
Asgarî ücretle geçinilir mi?.. Bazıları ter ter tepinerek geçinilmez diyor. Sakin olsunlar, dengeli makul mantıklı sağduyulu olsunlar, yaygarayı bıraksınlar ve doğru cevabı öğrensinler: Bu asgarî ücretle hem geçinilir, hem geçinilmez....
İyi Müslüman Olabilmenin 55 Şartı
Kendine iyi dememek, kendini iyi bilmemek. 'Kendüyi cümleden edna bilmek.” Sahih tahkikî itikad sahibi olmak, Fırka-i Nâciye dairesi içinde bulunmak. Beş vakit namazı dosdoğru kılmak. Farz namazları (yirmi küsur şer'î özürden biriyle...
Batmaya Mahkumdur
LİSEDE ve üniversitede okumaması gereken bütün gençlerini okutan devletler, ülkeler, halklar sarsılmaya ve sonunda batmaya mahkumdur. *** Genç nesilleri, 1928'den önce yazılmış, basılmış kitapları, arşiv belgelerini, mezar taşlarını,...
Zamanımızın Büyük ve Yıkıcı Bid’atları
Meşrep tekelciliği yapmak doğru değildir. Ümmetin içinde olumlu, hayırlı çeşitliliğin olması tabiî görülmelidir. 'Resulullah Efendimiz 'Ümmetimin ihtilafı (çeşitliliği) geniş bir rahmettir” buyurmuşlardır. İtikatta iki...
Bu bayram
Türkiye'mizde on milyonlarca Müslüman bugün bayram yapıyor. Bunların bir kısmı gerçek Müslümandır, bir kısmı sosyolojik Müslüman. Hepsinin bayramı mübarek olsun. Herkes için sıhhat, selamet, afiyet, hidayet, güvenlik ve hüsn-i hâtime...
500 Liralık Gömleği Beş Liraya Aldım
Birkaç hafta önce Dolapdere bitpazarına, öncelikle fakirler için giysi almak niyetiyle gittim. Birer liradan hayli kaliteli gömlek, kazak, kadın ve çocuk elbisesi aldım. Onar liraya yepyeni iki kadın mantosu, daha nice şeyler. Bir de beş liraya...
Zamanımızın Büyük ve Yıkıcı Bid’atları
Meşrep tekelciliği yapmak doğru değildir. Ümmetin içinde olumlu, hayırlı çeşitliliğin olması tabiî görülmelidir. 'Resulullah Efendimiz 'Ümmetimin ihtilafı (çeşitliliği) geniş bir rahmettir” (…………..) buyurmuşlardır....
Müslümanlara Domuz Eti Yediriliyor
DİNİMİZ evcil domuz, yaban domuzu, eşek etini haram kılmıştır. İslam'ın hak din olduğuna, Kur'anınAllahın hak Kitabı olduğuna, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hak Peygamber olduğuna iman edenler bu etleri y(iy)emezler....
Seks azgınlıkları çökertir
1. Müstehcen yayın yapılmamalıdır. Bu yayınlar bilgeliğe, ahlaka aykırıdır. 2. Bu yayınların fikir, basın hürriyeti ile zerre kadar alakası yoktur. 3. Müstehcen yayınlar toplumu çürütmektedir. 4. Halkı, gençliği, çocukları müstehcen...
Türkiye ve Japonya
Gayr-İ Müslimlerin kendi kriterleri, kuralları, değerleri, bilgelikleri, adaletleri vardır, onlarla ayakta durabilirler. Çin'in, Japonya'nın, Hindistan'ın, Norveç'in, İsviçre'nin… Müslümanların kriterleri, kuralları,...
İslam nizamı
1. SEKÜLARİZM, din ile hayatı birbirinden ayırmak küfürdür. 2. Gerçek İslam, Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaattir. 3. Sünnetsiz, Kur'an Müslümanlığı olmaz. 4. Fırka-i Nâciye ile dalâlet (sapıklık) fırkaları bir ve eşit...
Cami Hizmetleri Nelerdir?
Önce nelerin cami ve din hizmeti olmadığını yazayım: 1. Camilere kalorifer tesisatı yaptırmak. 2. Camilere klima cihazı koymak. 3. Camilere vantilatör koymak. 4. Camilerde, alttan ısıtma tesisatı yaptırmak. 5. Minarelere ve camiin içine hoparlör...
İkisinden Hangisi?
* İki adam… Birinin elinde lüks ve pahalı bir telefon var, durup dinlenmeden, evde büroda sokakta otururken ayakta vasıtada hep konuşuyor, telefon onun için statü… Koca adam veya karı ama oyuncağını elinden hiç bırakmıyor, telefon manyağı...
Mehmed Şevket Eygi
Mutsuz şehir İstanbul'da yaşayıp da mutlu olmamak ne büyük felakettir. Mutlu olamamak daha büyük felaket. Bunca beton yığını kaos anarşi kargaşa gürültü patırtı hengâme hayuhuy maddiyat içinde nasıl mutlu olunabilir? Bu cehennemî...
Endişeliyim, tedirginim, korkuyorum!
Bu ülke Müslüman bir ülkedir, Sünnîler çoğunluktadır. Sünnî bir Müslüman olarak, İngiltere'de olduğu gibi tam gerçek bir din hürriyeti istiyorum. Devlete bağlıyım ama dinime düşman olan faşist sapık ideolojilere, düzenlere, sistemlere...
Din Konusunda Büyük Bozukluklar
1. Allahı kemal sıfatlarla sıfatlandıran ve noksan sıfatlardan tenzih eden sahih itikadın terki ve ortaya bir sürü sapık ve bozuk inanç sistemi çıkması. 2. Beş vakit namaz kılanların azınlığa düşmesi. 3. Ramazanda oruç tutanların azınlığa...
En Geniş Medya Hürriyeti Günümüzde Vardır
SORU: Cumhuriyet devrinde basın üzerinde en katı, en yoğun baskılar ne zaman olmuştur?.. CEVAP: 1924 ile 1945 arasındaki tek parti faşist diktatörlüğü zamanında olmuştur. 1945'te çok partili rejime geçilmiş ama basın üzerindeki baskılar...
İslam Karma Eğitimi Kabul Etmez
1. Buluğa ermiş kız ve erkek çocukların birlikte, karışık olarak okutulması, diğer tabirle karma eğitim İslam'a, onun mukaddes Şeriatına uymaz. 2. İslam Feministlerinin bu konuda olur fetvalarına itibar edilmez. Çünkü Feminizm Kur'an,...
PARAGRAFLAR
BİR kimsenin Kripto Yahudi veya Kripto Ermeni olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, internet açarsınız, onun adının ve soyadının yanına Yahudi Ermeni kelimelerini yazarsınız. Birtakım veriler çıkarsa dikkatli adaletli insaflı şekilde...