Müsiad basınla bir araya geldi!

MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngeloğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde MÜSİAD olarak önerilerini açıkladı.

İŞTE O ÖNERİLER; YENi FUAR ALANI 
Önerileri art arda sıralayan Başkan Döngel, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin ve dünyanın mobilya üretiminde önemli yere sahip olan İnegöl’e modern Fuar alanı ihtiyacı olduğunu her platformda belirttiğimiz gibi MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak bu konuda gerek kendi raporlarımızda gerekse de konu ile ilgilenen kurum ve kuruluşlara her türlü desteği veriyoruz vermeye devam edeceğiz. Özellikle İnegöl’den Turan Köy’e kadar olan lokasyon da yeni ve profesyonel bir fuar alanı yapılabileceği noktasında önerilerimizi sunuyoruz. Örneğin İstanbul’da yapılan Mobilya Fuarına İnegöl’den fuar stand katılımı, otel konaklama ve yemek gibi harcamaları topladığımızda 50 Milyon TL’nin İstanbul’a gittiği görülüyor. Hal böyle iken İnegöl’de yapılacak Fuar alanı ile bu rakamın İnegöl ekonomisinde kalması sağlanabilir"

HAFİF RAYLI SİSTEM YAPILMASI 
"Gelişen ülkeler ve marka şehirler incelendiğinde en önemli yatırımların şehir içi raylı sistemlere yapılan yatırımlar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda İnegöl’ümüz için de hafif raylı sistem artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Önerimiz; İnegöl-Alanyurt-2. OSB hattı ile yine İnegöl Huzur Mahallesi-Akhisar-Yeni İnegöl hattında hafif raylı sistem yapılmasıdır.( Bu öneriyi 2014 Yılında sunuşumuzdan sonra İnegöl-Alanyurt arası Projeye alınmış olmasını memnuniyetle karşılamakla beraber Projenin artık hayata geçirilmesini bekliyoruz) Raylı sistem uzun erimli ve yatırım maliyeti yüksek ulaşım projelerinden olduğundan bu konuda tarif edilen güzergahlarda proje ve tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir"

ALTYAPI VE KANAL İNEGÖL PROJESİ 
"İnegöl’ü çevreleyen derelerin olmasına karşın yağmur sularının mevcut kanalizasyondan ayrı tutulmaması nedeniyle şehirde ciddi anlamda alt yapı sorunu yaşandığı görülmektedir. İnegöl’ün Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi ile birlikte alt yapı sorununa ciddi anlamda eğilmeli ve yağmur sularının ayırt edilerek Bedre deresi ve Kalburt derelerine aktarılması önerilmektedir.  Bu sayede şehrin ortasında kalan Bedre deresinin turizme kazandırılması mümkün olacaktır. Önerimiz; Bedre deresinin ıslah edilmesi ve yükseltilmesi ve yağmur sularının bu dereye salınmasıdır. Porsuk çayı ve Venedik örneğinde olduğu gibi içerisinde sandalların olduğu, etrafında ise kafeler ve yürüme yollarıyla cazip bir alana dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu alanda yapılacak düzenlemeler cazibe bölgeleri oluşturarak kentsel dönüşüm ve iyileştirme çalışmalarına da katkı sağlayacaktır"

TURGUTALP ŞEHİR MEYDANI 
"Onlarca şehirden nüfus olarak büyük olmasına karşın İnegöl’ün en önemli eksikliklerinden biri gösteri-miting ve etkinliklerin yapılabileceği bir alana sahip olmamasıdır. Önerimiz; Yeni hastanenin faaliyete geçmesinin ardından eski İnegöl Devlet Hastanesi alanının hükümet meydanı ile birlikte tasarlanarak İnegöl’ün kimlik ve kültürüne hizmet edecek modern bir meydana dönüştürülmesidir.( Yeni Belediye Binasının önüne Sedir Kafe ve Hükümet Binasının yıkılarak onlara başka yer verilmesi, buradan doğacak alanları meydan olarak düzenlenmesi) 

OYLAT’TA TURİZMİNİN CANLANDIRILMASI 
Türkiye’nin en önemli termal turizm merkezleri arasında gösterilmesine karşın Oylat’ımız turizm aktiviteleri ve değerleri açısından tam anlamıyla değerlendirilemeyen bir bölgedir.. Bu alanın turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla MÜSİAD İnegöl şubesi olarak gündeme getirdiğimiz sağlık turizmi öncelikli olmak üzere doğal ve kültürel değerlerin geliştirilmesi ve turizm açısından kıymetlendirilmesi amacıyla önerilerimiz; Oylat mağarası üstünde yer alan Sarıalan ile oylat içinde Bozburun mevkii arasında teleferik hattı yapılması, Oylat mağarası üzerinde yer alan iki tepe arasında Bungee jumping alanın oluşturulması, Oylat’ta Özel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği veya Hastanesi yapılması, Alaçam bölgesinde Camping sahalarının oluşturulması, Alaçam bölgesinde sağlıklı yaşam evleri yapılması, Alaçam Bölgesinde yeni ve modern oteller yapılması, Alaçam bölgesinde futbol takımlarının kamp yapacağı futbol sahalarının oluşturulmasıdır"

İNEGÖL’E AQUA PARK 
Yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü İnegöl’ümüz genç nüfusuyla dikkat çekmektedir. Ancak genç nüfusa karşın İnegöl’de çocukların ve gençlerin gün boyu eğlenebileceği alanlar oldukça azdır. Kültürpark içerisinde yer alan Lunapark- AVM’lerdeki çocuk alanları ve mahallelere kurulan çocuk parkları yetersiz kalmakla birlikte 4 mevsim kullanılamamaktadır. Önerimiz; Yeni İnegöl mevkii yada Orhaniye Spor Sahası-Hayvan pazarı bölgesinde eğlenceli yüzme havuzları(Bursa AQUA park örneğindeki gibi), suni kayak merkezleri- akıllı oyun parkları- oyun salonları, çizgi film kahramanları mumya müzesi- minyatürk ve kafelerin yer aldığı açılıp kapanabilen 4 mevsim kullanılabilir AQUA park yapılmasıdır. Projenin Büyükşehir Belediyesi ya da özel sektör aracılığıyla yapılması önerilmektedir. Projenin Orhaniye mahallesinde uygun görülmesi halinde Orhaniye Sahasının kapatılması, Hayvan pazarının ise Alibeyköy-Kurşunlu arasında belirlenecek bir alana taşımasının uygun olacağı düşünülmektedir"

YENİ NESİL MERKEZLER 
^"Nüfusu genç olan yerleşim birimlerinde Belediyelerin öncelikli hizmet alanlarından biri gençlere yapılan yatırımlardır. Özellikle İnegöl’ün lokomotif sektörü olan Mobilya alanında gençlere yapılan yatırımlar istenilen düzeyde değildir. İnegöl’ün önceliklerine göre yerel yönetimler ve STK işbirliği ile çalışma yapılması önerilmektedir.  Önerimiz; Özellikle ortaöğretim, lise ve üniversite çağında ki öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirecekleri Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Ar-ge ve Tasarım Merkezi kurulmasıdır. Söz konusu yatırımlar yapılması düşünülen ve bizlerinde desteklediği fuar alanı ile birlikte tasarlanabilir. Böylelikle Birden fazla yatırım ölçek ekonomileri açısından daha uygun rakamlara yapılırken, yapılan yatırımın kullanımı ve geri dönüşümü olabildiğince hızlandırılmış olacaktır"

ŞEHİR İÇİ TRAFİK SORUNUNA NEŞTER 
"Sürekli büyüyen ve gelişen İnegöl’ün en önemli sorunlarından biri trafiktir. Yaklaşık 50 bin tescilli aracın yer aldığı ilçede, ticaretin hareketliliğinden dolayı her gün Bursa başta olmak üzere çevre iller ve yurt genelinden yüzlerce araç girişi de olmaktadır. Şehir içinde bazı noktaların tek yön olması ve yeterli otopark alanı bulunmamasından dolayı sorunlar yaşandığı görülmektedir. Son yıllarda yerel yönetimin yeni otopark alanları oluşturma çabasına rağmen sorun istenilen düzeyde çözülememiştir. Yine İnegöl’ü çevreleyen bölgelerde(mahalleler-sanayi bölgesi) köprülerin yetersiz ve sağlıksız olmasından kaynaklanan sorunlarda tespit edilmiştir. Önerilerimiz;  Şehir içindeki trafiği rahatlatmak adına Kamu binalarının Yeni İnegöl (TOKİ) Bölgesine kaydırılması. -Bankalara sanayi bölgesinde yeni yer yapılması. Karadere köprüsünün ikinci kısmının tamamlanması. Ortaköy Kavşağına geçiş köprüsü yapılması. Mobilya Sanayi İçerisinde kalan Bedre Deresine Köprüler yapılması. Yeni hastane mevkiinde yer alan Cumartesi Pazaryeri'nin kaldırılarak, trafik yoğunluğunun olmadığı uygun bir alana taşınması. Pazartesi Pazaryeri'nin altı yada üstü otopark yapılarak kapalı pazaryerine dönüştürülmesi. Toki Bağlantı Yolunun çift şerit olarak düzenlenmesi, Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünün Bağlantı Yolunun çift şerit olarak yapılması. Karayolu kenarı servis yollarının yapılması. OSB ve Yeni İnegöl bağlantı viyadüğü ve devam yollarının yapılması. Alanyurt yeni gelişen çevre konut bölgesindeki ana yolların yapılması"

ENERJİ SANTRELLERİYLE GÜÇLÜ BELEDİYE 
Son yıllarda büyük eleştirilere neden olmasına karşın, yaygın bir şekilde özellikle özel müteşebbisler kanalıyla kurulan HES’ler için en uygun alanlardan biri İnegöl’dür. Güçlü su kaynakları olmasına karşın yerel yönetimler yenilenebilir enerji santralleri kurma noktasında beklenilen düzeyde projeler geliştirememiştir. Önerimiz; İnegöl Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir şirket kurularak, hidroelektrik santrali (HES) kurulmasıdır. Projeyle kendi elektriğini üretecek olan Belediye, enerji israfının da önüne geçecektir"

AKILLI ŞEHİR İNEGÖL 
"Günümüz dünyasında gelişmiş ve örnek gösterilen belediyelerin önemli yatırımlarının başında insan hayatını kolaylaştıran uygulamalar yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde ve ilçemizde de kısmen uygulanmaya başlayan projeler genişletilmelidir. Önerimiz; toplu taşıma araçlarının internet ve hızlı telefon şarjının bulunduğu akıllı otobüslere dönüştürülmesi. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan akıllı duraklar yapılması. Trafik yoğunluğuna göre süresi uzayıp kısalan akıllı trafik ışıklarının yapılması. Akıllı kent otomasyon sisteminin kurularak vatandaşın tek noktadan belediyecilik hizmeti almasının sağlanması. Akıllı otoparklar yapılması"

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.